Meracie prístroje systému Heat2go

Vďaka svojej modulárnosti umožňuje Heat2go dosiahnuť plnohodnotnú správu a vyhodnotenie spotrieb energií celého objektu automatickým bezdrôtovým odpočtom meračov tepla, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov, elektromerov a plynomerov.


Monitoring spotreby
tepla

Heat2go monitoring spotrieb tepla pomocou meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Ideálny začiatok online internetového monitoringu spotrieb je meranie a zaznamenávanie spotrieb tepla systémom Heat2go.


Monitoring spotreby plynu Heat2go

Heat2go online merania a vyhodnotenia spotrieb plynu pre každý byt a celú budovu. Vďaka automatickému odpočtu plynomerov nemusíte sprístupňovať budovu alebo byt odpočtárom a spotrebu plynu sledujete online.


Monitoring spotrieb elektrickej energie

Heat2go online merania a vyhodnotenia spotrieb elektrickej energie pre každý byt a celú budovu. Vďaka automatickému odpočtu elektromerov nemusíte sprístupňovať budovu alebo byt odpočtárom a spotrebu elektrickej energie sledujete online.


Monitoring spotrieb teplej a studenej vody

Zamedzenie nekomfortného odčítavania spotrieb teplej a studenej vody odpočtármi a dosiahnutie dokonalého a pravidelného prehľadu spotrieb vody je s Heat2go možné rýchlo a jednoducho.

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Heat2go

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov

Prístroje s dvoma snímačmi teploty s integrovaným bezdrôtovým vysielačom pre pohodlný odpočet dát. Prístroj je bezúdržbový a nápajaný batériou až po dobu desať rokov a vďaka integrácii v systéme Heat2go prístroj zaznamenáva a bezdrôtovo exportuje namerané hodnoty.

Merač spotreby tepla Heat2go

Merač spotreby tepla Heat2go

Prídavné rádiové moduly série Heat2go input zabezpečujú bezproblémové zaznamenávanie nameraných hodnôt z meračov teploty. A vy tak môžete bezproblémovo sledovať spotrebu tepla online.

Merač spotreby tepla Heat2go

Merač spotreby plynu Heat2go

Prídavné rádiové moduly série Heat2go input zabezpečujú bezproblémové zaznamenávanie nameraných hodnôt z plynomerov. A vy tak môžete bezproblémovo sledovať spotrebu plynu online.

Merač spotreby elektrickej energie Heat2go

Merač spotreby elektrickej energie Heat2go

Prídavné rádiové moduly série Heat2go input zabezpečujú bezproblémové zaznamenávanie nameraných hodnôt z elektromerov. A vy tak môžete bezprobémovo sledovať spotrebu elektrickej energie online.

Merač spotreby teplej a studenej vody Heat2go

Merač spotreby teplej a studenej vody Heat2go

Systém Heat2go dokáže bezdrôtovo odčítať a sprístupniť aj dáta z mechanických vodomerov lopatkového typu alebo priamo integruje sériu vodomerov Heat2go water spolu s prídavným rádiovým modulom pre automatické sledovanie a bezdrôtové zasielanie dát.

prehrať video ukážku