Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov

Monitorujte spotrebu tepla v každej miestnosti vďaka pomerovým rozdeľovačom vykurovacích nákladov Heat2go

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Heat2go
Ako funguje pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov?

Ako jediné zariadenie na trhu umožňuje monitorovanie spotrieb tepla v každej miestnosti užívateľom bytu a správcom na internete. Stanovuje množstvo tepla odovzdaného vykurovacím telesom na základe nameranej a zhodnotenej teploty vykurovacieho telesa. Pomerové meracie zariadenie Heat2go poskytuje aj údaje pre automatické generovanie rozúčtovania vykurovacích nákladov.

Čo môžete vďaka pomerovému rozdeľovaču sledovať?

Užívateľ nadobudne vďaka pomerovému rozdeľovaču Heat2go dokonalý prehľad o pomerovej spotrebe v každej miestnosti bytu alebo budovy. Celková kumulovaná spotreba ako aj spotreba za minulý rok, spotreba konca každého mesiaca je zobrazovaná a zaznamenávaná po dobu životnosti batérie 10 rokov, a prístupná na internete pomocou PC, tabletu alebo mobilného telefónu.

Špeciálne funkcie pomerového rozdeľovača nákladov Heat2go

Bezdrôtový diaľkový odpočet a prenos hodnôt a nameraných spotrieb bez potreby prístupu osôb do bytu alebo budovy zákazníka. Dokonalý prehľad spotrieb tepla pomocou internetu. Samokontrola prístroja mikroprocesorom, ochrana voči manipulácii: okamžité zobrazenie a odoslanie chybového hlásenia v prípade neautorizovaného zásahu do prístroja. Správca aj užívateľ je na problém upozornený emailom.

Sledujte spotrebu tepla online

Cena tepla predstavuje významnú časť poplatkov za energie v každej domácnosti. Znižovať spotrebu je však možné iba s prehľadom o spotrebe. S technológiou Heat2go nemusíte do bytu vpúšťať odpočtárov, a spotrebu tepla, vody, elektriny i plynu môžete sledovať pomocou internetu na svojom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Postupným prehľadom dokážete využívať teplo efektívnejšie, a tak znižovať platby. Každý užívateľ Heat2go a správca sú emailom upozorňovaní na nadspotrebu, plytvanie a chyby pri meraní, čím odstránite množstvo problémov s nadmernou spotrebou tepla. Heat2go generuje automaticky presné a prehľadné rozúčtovanie nákladov s detailným grafom spotreby bez potrieb vykonávania a platenia odpočtov alebo zasielania podkladov poštou.