Výhody systému Heat2go

Nadobudnite dokonalý prehľad o spotrebách tepla, vody, elektrickej energie a plynu vo vašom byte alebo budove. Predstavte si množstvo úspor, ktoré vám inteligentný management spotrieb energií prinesie, to všetko bezdrôtovo a bez vstupu odpočtárov do bytu či budovy.

Výhody systému Heat2go - Prehľadné prostredie webovej aplikácie

Prehľadné prostredie aplikácie

Internetový monitoring spotrieb energií Heat2go sprehľadňuje spotrebu energií vo Vašom byte, dome alebo budove a napomáha dosahovaniu úspor. Výstup nameraných údajov je prehľadný a vytvorený na základe požiadaviek od zákazníkov. Jediným kliknutím môžete vo webovom rozhraní exportovať namerané hodnoty v tabuľkovom alebo grafickom prehľade. Heat2go prináša najmodernejšiu technológiu kontroly spotrieb energií.


Sledovanie spotrieb
kdekoľvek a kedykoľvek

Dosahovanie úspor energií je možné iba ak sledujete presné a pravidelné informácie o spotrebách. Heat2go pracuje za vás a nepretržite monitoruje spotrebu všetkých energií vo vašom objekte a umožňuje vám sledovať spotrebu kdekoľvek sa nachádzate.


Online archivácia
nameraných spotrieb

Nikto z nás nemá čas sledovať a zapisovať stav spotrieb tepla, vody alebo plynu a preto systém Heat2go nepretržite zaznamenáva a archivuje spotrebu energií vo vašom objekte či už vlastníte byt, kanceláriu alebo polyfunkčú budovu, svoju spotrebu poznáte.


Ročné zúčtovanie
spotrieb energií

Údaje systému Heat2go sú použité ako plnohodnotný report spotreby jednotlivých druhov energií alebo ako ročné vyúčtovanie spotrieb energií. Vďaka spoľahlivému odčítaniu údajov systém dosahuje spravodlivé a presné rozúčtovanie bez chýb a manipulácií.

Jednoduchý monitoring,
ktorý si obľúbilo už množstvo spokojných zákazníkov


Jednoduchý export
nameraných údajov

Výstup nameraných údajov je prehľadný a vytvorený na základe požiadaviek od zákazníkov. Jediným kliknutím môžete vo webovom rozhraní exportovať namerané hodnoty v tabuľkovom alebo grafickom prehľade. Heat2go prináša najmodernejšiu technológiu kontroly spotrieb energií.


Meranie spotrieb tepla
v každej miestnosti bytu

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Heat2go Comfort s integrovanou bezdrôtovou technológiou Heat2go zaznamenáva namerané hodnoty každej vykurovanej miestnosti. Integrácia v systéme Heat2go umožňuje sledovať spotrebu tepla pre každú miestnosť bytu.


Vysoká bezpečnosť
nameraných údajov

Všetky prístroje Heat2go sú chránené proti neautorizovanému zásahu, demontáži alebo ovplyvňovaniu merania a na všetky podobné pokusy systém automaticky upozorní. Systém odhaľuje poruchy a upozorní na nadspotrebu energií.

Monitorujte spotrebu objektu
a následnou optimalizáciou
dosiahnite úspory

So systémom Heat2go môžete monitorovať spotreby
v bytovom dome ako aj v priemyselných budovách a komplexoch

prehrať video ukážku

Prečo využiť na monitoring spotrieb
energií systém Heat2go

Upozorňovanie na možné chyby a poruchy merania

Jednoduché a ľahko čitateľné grafy

Vysoká bezpečnosť nameraných údajov

Bezdrôtový odpočet a prístup k údajom

Správa, monitoring, a rozpočítanie spotrieb v jednom

Odpočty bez vstupu do bytu alebo budovy

Ročné zúčtovanie spotrieb energií

Prehľadné ročné
vyúčtovanie spotrieb energií

Heat2go automaticky generuje ročné vyúčtovanie spotrieb energií

zobraziť ukážku rozúčtovania