Zariadenia pre meranie spotreby vody Heat2go

Monitorujte spotrebu teplej a studenej vody z vodomerov pomocou Heat2go online na internete.

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Heat2go
Ako funguje automatický monitoring spotrieb vody Heat2go?

Spotrebu teplej a studenej vody je možné detailne monitorovať a vyhodnocovať vďaka internetovému monitoringu spotrieb Heat2go. Pomocou internetových prehľadov je možné dosiahnuť zníženie spotrieb a platieb za spotrebu vody v byte alebo celej budove. Zníženie platieb za vodu je však iba začiatok.

Čo môžete vďaka vodomerom Heat2go sledovať?

Užívateľ nadobudne vďaka automatickému bezdrôtovému odpočtu vodomerov Heat2go dokonalý prehľad o spotrebe teplej a studenej vody. Celková kumulovaná spotreba, spotreba za minulý rok, ako aj spotreba konca každého mesiaca je zobrazovaná na internete a prístupná pomocou PC, tabletu alebo mobilného telefónu.

Špeciálne funkcie vodomerov Heat2go:

Bezdrôtový diaľkový odpočet vodomerov a prenos hodnôt spotrieb bez potreby prístupu osôb do bytu alebo budovy zákazníka. Dokonalý prehľad spotrieb teplej a studenej vody na internete s ochranou voči manipulácii a okamžité zobrazenie a odoslanie chybového hlásenia pre správcu. Správca aj užívateľ je upozornený aj na nadspotrebu, vďaka čomu je možné odhaliť poruchu na potrubí a podobne.

Sledujte spotrebu teplej a studenej vody online

Cena tepla predstavuje významnú časť poplatkov za energie v každej domácnosti. Znižovať spotrebu je však možné iba s prehľadom o spotrebe. S technológiou Heat2go nemusíte do bytu vpúšťať odpočtárov, a spotrebu tepla, vody, elektriny i plynu môžete sledovať pomocou internetu na svojom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Postupným prehľadom dokážete využívať teplo efektívnejšie, a tak znižovať platby. Každý užívateľ Heat2go a správca sú emailom upozorňovaní na nadspotrebu, plytvanie a chyby pri meraní, čím odstránite množstvo problémov s nadmernou spotrebou tepla. Heat2go generuje automaticky presné a prehľadné rozúčtovanie nákladov s detailným grafom spotreby bez potrieb vykonávania a platenia odpočtov alebo zasielania podkladov poštou.