Zariadenia pre meranie spotrieb elektrickej energie Heat2go

Monitorujte spotrebu elektrickej energie pomocou elektromerov Heat2go online na internete

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Heat2go
Prečo sledovať spotrebu elektrickej energie na internete?

Znižovanie spotrieb elektrickej energie je možné iba s prehľadom spotrieb, vďaka ktorému je možné vykonávať opatrenia znižujúce platby. Na efektívne znižovanie spotrieb je potrebné poznať spotrebu elektrickej energie detailne a pravidelne. Iba ak spotrebu elektrickej energie poznáte, môžete ju začať efektívne znižovať.

Čo môžete vďaka modulom elektromerov Heat2go sledovať?

Ako užívateľ Heat2go dosiahnete dokonalý prehľad o spotrebe elektrickej energie vo Vašom byte alebo budove. Celková kumulovaná spotreba, spotreba za minulý rok, ako aj spotreba konca každého mesiaca a dňa je zobrazovaná, zaznamenávaná a prístupná na internete pomocou PC, tabletu alebo mobilného telefónu odkiaľkoľvek.

Funkcie automatického odpočtu elektromerov Heat2go

Bezdrôtový diaľkový odpočet a prenos nameraných spotrieb elektrickej energie bez potreby prístupu osôb do bytu alebo budovy umožňuje dokonalý prehľad spotrieb elektriny pomocou internetu kdekoľvek a kedykoľvek pre užívateľa bytu, majiteľa budovy, zástupcu vlastníkov bytov, správcu alebo energetika. Správca aj užívateľ je upozornený emailom na akýkoľvek problém, výpadok alebo nadspotrebu.

Monitoring spotrieb elektrickej energie

Heat2go sprístupňuje informácie o spotrebe elektrickej energie v rozhraní s prístupom pomocou internetu ako pre monitoring všetkých energií. Vďaka tomu môže užívateľ sledovať spotrebu elektrickej energie vo svojom byte alebo budove komfortne, kdekoľvek a kedykoľvek. Odpočty vyžadujúce prístup do bytu alebo budovy sú vďaka Heat2go minulosťou. Vďaka automatickému odpočtu elektromerov nemusíte sprístupňovať budovu alebo byt odpočtárom a spotrebu elektrickej energie sledujete online. Heat2go zároveň upozorňuje na nastavené množstvá spotrieb emailom, vďaka čomu je možné spotrebu elektrickej energie regulovať efektívnejšie. Dosahovanie úspor internetovým monitoringom spotrieb je jednoduché a pohodlné a nevyžaduje inštaláciu do PC a je prístupný aj z tabletu alebo mobilného telefónu. Faktúra za spotrebu elektrickej energie Vás už nikdy neprekvapí, vďaka online monitoringu spotrebu poznáte ešte pred doručením vyúčtovania. Rovnako môžete zabudnúť na zazmluvnené a objednané množstvá elektriny, Heat2go Vás na dosiahnutie nastavenej hodnoty automaticky upozorní.