Online monitoring
spotrieb energií
na internete

Vďaka systému Heat2go máte svoju spotrebu energií vždy pod kontrolou, nadobudnete dokonalý prehľad o spotrebách tepla, vody, elektrickej energie a plynu vo vašom byte alebo budove.


Prehľadné rozhranie
a zrozumiteľné grafy
spotrieb energií

Objavte plnohodnotné informácie o spotrebe tepla, teplej a studenej vody, plynu alebo elektrickej energie priamo vo vašom internetovom prehliadači pomocou akéhokoľvek PC, tabletu alebo mobilného telefónu kdekoľvek sa nachádzate.


Prehľadné ročné
zúčtovanie
spotrieb energií

Prehľadný výstup nemeraných údajov a rozúčtovanie nákladov vytvorené na základe požiadaviek zákazníkov. Výstup údajov zobrazuje spotreby energií v grafe aj tabuľke spotrieb pre každú miestnosť bytu a každé meracie zariadenie.

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Heat2go

Zariadenia na meranie spotrieb energií

Heat2go automaticky zberá údaje o spotrebách tepla v každej miestnosti bytu, teplej a studenej vody, elektrickej energie a plynu pomocou systémových modulov pre jednotlivé energie. Zvolíte si, ktoré energie chcete sledovať, do budúcna je systém ďalej rozšíriteľný.

Objavte systém umožňujúci sledovať spotrebu energií odkiaľkoľvek. Kontaktujte nás a začnite využívať výhody Heat2go.

Smart metering Heat2go

Podporované zariadenia

Heat2go pracuje za Vás a nepretržite monitoruje spotrebu všetkých energií a Vy ich môžete kedykoľvek sledovať na internete pomocou prehľadného rozhrania umožňujúceho filtrovanie obdobia monitoringu a komfortné nastavenie podľa požiadavky užívateľa bytu, majiteľa budovy alebo správcu.

Objavte plnohodnotné informácie o spotrebe tepla, teplej a studenej vody, plynu alebo elektrickej energie priamo vo Vašom internetovom prehliadači pomocou akéhokoľvek PC, tabletu alebo mobilného telefónu kdekoľvek sa nachádzate.