Vyúčtovanie nákladov za spotreby energií

Vyúčtovanie vykurovacích nákladov predstavuje detailný výstupný dokument, ktorý užívateľovi poskytuje všetky potrebné údaje.

Vyúčtovanie spotrieb energií Heat2go

Čo obsahuje vyúčtovanie

Užívateľ v dokumente nájde aj nenahraditeľné údaje o nákladoch a dodávke tepla na vykurovanie, o celkových nákladoch a základnej a spotrebnej zložke celkových nákladov. Objavte najprehľadnejšie rozúčtovanie vďaka Heat2go.

Prehľadný graf spotreby

Špeciálnou súčasťou rozúčtovania od našej spoločnosti je aj grafické zbrazenie spotreby nameranej pomocou pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov v dielikoch vo forme grafu pre každú jednu miestnosť bytu.

Jednoduché a presné rozúčtovanie

Korektné a kvalitné rozpočítanie vykurovacích nákladov je služba, ktorá je nevyhnutnosťou pre každého užívateľa bytovej jednotky. V prípade zmeny užívateľa bytu je vytvorené rozúčtovanie pre viacerých majiteľov bytu bez potreby medziodpočtu a tak sa dosiahuje presné a spravodlivé rozúčtovanie. Zobraziť ukážku rozúčtovania