MERAČE A MODULY PRE MERANIE SPOTRIEB TEPLA HEAT2GO

Monitorujte spotrebu tepla z meračov tepla pomocou Heat2go online na internete.

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Heat2go
Prečo sledovať spotrebu tepla na internete?

Znižovanie spotrieb tepla v bytových domoch, polyfunkčných a priemyselných budovách často nesprávne začína i končí zateplením a zmenou systému výroby tepla. Na efektívne znižovanie spotrieb je však potrebné poznať spotrebu tepla detailne a pravidelne. Iba ak spotrebu poznáte, môžete ju začať efektívne znižovať.

Čo môžete vďaka meračom tepla Heat2go sledovať?

Ako užívateľ Heat2go dosiahnete dokonalý prehľad o spotrebe tepla vo Vašom byte alebo budove. Celková kumulovaná spotreba, spotreba za minulý rok, spotreba konca každého mesiaca a dňa je zobrazovaná, zaznamenávaná a prístupná na internete pomocou PC, tabletu alebo mobilného telefónu kdekoľvek sa nachádzate.

Funkcie automatického odpočtu meračov tepla Heat2go:

Bezdrôtový diaľkový odpočet a prenos hodnôt a nameraných spotrieb bez potreby prístupu osôb do bytu alebo budovy zákazníka. Dokonalý prehľad spotrieb tepla pomocou internetu kdekoľvek a kedykoľvek pre užívateľa bytu, majiteľa budovy, zástupcu vlastníkov bytov, správcu alebo energetika. Správca aj užívateľ je upozornený emailom na akýkoľvek problém, výpadok alebo nadspotrebu.

Správa, monitoring a vyhodnotenie spotrieb tepla

Ideálny začiatok online internetového monitoringu spotrieb je meranie a zaznamenávanie spotrieb tepla systémom Heat2go. Dokonalý prehľad spotrieb tepla s automatickým bezdrôtovým odpočtom meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov umožňuje efektívne znižovať platby za teplo. Nemerané údaje z meračov tepla a pomerových rozdeľovačov Heat2go vizualizuje a sprístupňuje užívateľom bytov, správcom a zástupcom vlastníkov bytov. Títo môžu sledovať aktuálnu spotrebu merača k presnému dátumu a času, prehľady spotrieb v závislosti od vybraného času alebo iné prehľady spotrieb, ktoré umožňujú šetriť na spotrebe ešte pred doručením rozúčtovania. Priebežné informácie o spotrebe umožňujú meniť spotrebiteľské správanie a reguláciu tak, aby systém dosahoval úsporu a zároveň neznižoval tepelnú pohodu v byte. Heat2go na konci každého vykurovacieho obdobia vygeneruje rozúčtovanie vykurovacích nákladov bez potreby predchádzajúceho odčítania meracích prístrojov a najmä bez sprístupňovania bytov a budov odpočtárom.