Komplexný management spotrieb energií

Systém pre monitoring spotrieb Heat2go je modulárny, môžete s ním sledovať iba tie energie, ktoré potrebujete, alebo ho využijete na komplexný management spotrieb energií v celej budove.

Príklady použitia systému Heat2go

Komplexný management spotrieb energií celej budovy

Vďaka svojej modulárnosti umožňuje Heat2go dosiahnuť plnohodnotnú správu a vyhodnotenie spotrieb energií celého objektu automatickým bezdrôtovým odpočtom meračov tepla, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov, elektromerov a plynomerov. Sledujte a vyhodnocujte spotrebu tepla v jednotlivých miestnostiach bytu aj spotrebu celého objektu. Monitorujte spotrebu elektrickej energie, teplej a studenej vody a plynu pre každý byt i celkovo pre celú budovu. Systém umožňuje sledovať spotrebu energií ešte pred doručením ročného vyúčtovania a tak vytvára priestor pre šetrenie. Prehľad o spotrebách všetkých energií umožňuje sledovať všetky meracie prístroje v jednotnom systéme a tak na jednom mieste získať cenné informácie o priebehu spotrieb, množstve spotrebovaných energií a vytvára základ pre zmenu spotrebiteľského správania s cieľom dosahovania úspor. Systém užívateľa automaticky upozorní na nadspotrebu pri spotrebách emailom, čím umožňuje efektívne znižovať platby za energie. Spotrebu elektrickej energie, vody, tepla a plynu je možné dostať pod kontrolu vďaka Heat2go jednoducho a komfortne.

Výhody riešenia pre správcu

Skvalitnenie služieb správcu budovy v oblasti energetického managementu.

Pre odčítanie spotrieb energií nie je potrebné využívať a platiť odpočtárov.

Heat2go nevyžaduje žiadnu inštaláciu na PC ani zakúpenie licencií.

Informácie o spotrebe tepla, vody, elektrickej energie a plynu vždy online.

Automatické rozúčtovanie spotrieb energií pre každého užívateľa.

Modernizácia poskytovaných služieb s prehľadom spotrieb na internete.

Výhody riešenia pre užívateľa

Dokonalý prehľad o spotrebách všetkých energií dostupný na internete.

Žiadne sprístupňovanie bytu odpočtárom pre odčítanie spotrieb energií.

Upozorňovanie na nadspotrebu a plytvanie do PC alebo mobilného telefónu.

Monitoring spotrieb tepla pre každú miestnosť bytu.

Prehľadné a presné rozúčtovanie nákladov s grafom a tabuľkou spotrieb.

Jednoduché dosahovanie úspor a znižovanie platieb za spotrebu energií.