Zariadenia pre meranie spotreby plynu Heat2go

Monitorujte spotrebu plynu online na internete pomocou Heat2go

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Heat2go
Prečo sledovať spotrebu plynu na internete?

Spotrebu plynu je možné monitorovať a vyhodnocovať internetovým monitoringom Heat2go. Pomocou online prehľadov je možné dosiahnuť zníženie spotrieb a platieb za spotrebu plynu v domácnosti, polyfunkčnej budove alebo plynovej kotolni. Heat2go za Vás ustráži objednané alebo zazmluvnené množstvo plynu.

Čo môžete vďaka modulom plynomeru Heat2go sledovať?

Heat2go poskytne dokonalý prehľad o spotrebe plynu vo Vašom byte alebo budove. Celková kumulovaná spotreba, spotreba za minulý rok, ako aj spotreba konca každého mesiaca a dňa je zobrazovaná, zaznamenávaná a prístupná na internete pomocou PC, tabletu alebo mobilného telefónu kdekoľvek sa nachádzate.

Špeciálne funkcie automatického odpočtu plynomeru Heat2go

Automatický bezdrôtový diaľkový odpočet nameraných spotrieb bez potreby prístupu osôb do bytu alebo budovy umožňuje dokonalý prehľad spotrieb plynu pomocou internetu kdekoľvek a kedykoľvek pre užívateľa bytu, majiteľa budovy, zástupcu vlastníkov bytov, správcu alebo energetika. Správca aj užívateľ je upozornený emailom na akýkoľvek problém, výpadok alebo nadspotrebu a technológia upozorňuje na dosiahnutie objednaného alebo zazmluvneného množstva plynu emailom alebo SMS správou.

Sledujte spotrebu plynu online

Heat2go sprístupňuje informácie o spotrebe plynu v rozhraní s prístupom pomocou internetu ako pre monitoring všetkých energií. Vďaka tomu môže užívateľ sledovať spotrebu plynu vo svojom byte alebo budove komfortne, kdekoľvek a kedykoľvek. Odpočty vyžadujúce prístup do bytu alebo budovy sú vďaka Heat2go minulosťou. Vďaka automatickému odpočtu plynomerov nemusíte sprístupňovať budovu alebo byt odpočtárom a spotrebu plynu sledujete online. Heat2go zároveň upozorňuje na nastavené množstvá spotrieb emailom, vďaka čomu je možné spotrebu plynu regulovať efektívnejšie. Dosahovanie úspor internetovým monitoringom spotrieb je jednoduché a pohodlné a nevyžaduje inštaláciu do PC a je prístupný aj z tabletu alebo mobilného telefónu. Faktúra za spotrebu plynu Vás už nikdy neprekvapí, vďaka online monitoringu spotrebu poznáte ešte pred doručením vyúčtovania. Rovnako môžete zabudnúť na zazmluvnené a objednané množstvá plynu , Heat2go Vás na dosiahnutie nastavenej hodnoty automaticky upozorní.