Monitoring a vyhodnotenie spotrieb teplej a studenej vody

Príklad Heat2go pre meranie, monitoring a vyhodnotenie spotrieb teplej a studenej vody každého bytu a celej budovy

Príklady použitia systému Heat2go

Monitoring a vyhodnotenie spotrieb teplej a studenej vody

Zamedzenie nekomfortného odčítavania spotrieb teplej a studenej vody odpočtármi a dosiahnutie dokonalého a pravidelného prehľadu spotrieb vody je s Heat2go možné rýchlo a jednoducho. Monitorovať a vyhodnocovať odpočty vodomerov na teplú a studenú vodu je možné online na internete, vďaka čomu užívatelia nadobúdajú informácie o svojom spotrebiteľskom správaní. Bezdrôtová technológia systému Heat2go umožňuje zozbierať údaje odpočtov vodomerov teplej a studenej vody a tieto sprístupniť vo forme prehľadných grafov spotrieb kedykoľvek a kdekoľvek pomocou akéhokoľvek internetového prehliadača. Vďaka Heat2go môžu užívatelia znižovať spotrebu vody každý deň. Vyúčtovanie spotrieb teplej a studenej vody je generované automaticky bez potrieb vykonávania odpočtov a sprístupňovania bytu a budovy odpočtárom. Upozorňovanie na nadspotrebu emailom dokáže upozorniť aj na poruchy na vodovodnom potrubí a predísť tak vytopeniu priestorov.

Výhody riešenia pre správcu

Moderný systém merania a zaznamenávania spotrieb teplej a studenej vody.

Bezdrôtové odčítanie vodomerov bez vstupu do bytov s online dohľadom.

Automatické upozorňovanie na pokusy o ovplyvnenie merania emailom.

Bezstarostné vyúčtovanie spotrieb teplej a studenej vody.

Online prehľad odpočtov vodomerov a spotreby vody aj na päte budovy.

Výhody riešenia pre užívateľa

Odpočet spotrieb vody bez sprístupňovania bytu odpočtárom.

Informácie o spotrebe teplej a studenej vody dostupné na internete.

Upozorňovanie na nadspotrebu vody emailom alebo do mobilného telefónu.

Efektívne dosahovanie úspor na spotrebe teplej a studenej vody.

Prehľad spotrieb pre ľubovoľné obdobie kedykoľvek na internete.