Správa, monitoring a vyhodnotenie spotrieb tepla

Príklad Heat2go monitoringu spotrieb tepla pomocou meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

Príklady použitia systému Heat2go

Správa, monitoring a vyhodnotenie spotrieb tepla

Ideálny začiatok online internetového monitoringu spotrieb je meranie a zaznamenávanie spotrieb tepla systémom Heat2go. Dokonalý prehľad spotrieb tepla s automatickým bezdrôtovým odpočtom meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov umožňuje efektívne znižovať platby za teplo. Nemerané údaje z meračov tepla a pomerových rozdeľovačov Heat2go vizualizuje a sprístupňuje užívateľom bytov, správcom a zástupcom vlastníkov bytov. Títo môžu sledovať aktuálnu spotrebu merača k presnému dátumu a času, prehľady spotrieb v závislosti od vybraného času alebo iné prehľady spotrieb, ktoré umožňujú šetriť na spotrebe ešte pred doručením rozúčtovania. Priebežné informácie o spotrebe umožňujú meniť spotrebiteľské správanie a reguláciu tak, aby systém dosahoval úsporu a zároveň neznižoval tepelnú pohodu v byte. Heat2go na konci každého vykurovacieho obdobia vygeneruje rozúčtovanie vykurovacích nákladov bez potreby predchádzajúceho odčítania meracích prístrojov a najmä bez sprístupňovania bytov a budov odpočtárom.

Výhody riešenia pre správcu

Automatické vyhodnocovanie rozúčtovania vykurovacích nákladov.

Žiadne vykonávanie odpočtov a sprístupňovanie bytov za účelom odpočtu.

Nonstop online dohľad nad celou technológiou merania a rozpočítania tepla.

Prehľadné a dostupné informácie o spotrebe tepla z merača na päte budovy.

Upozorňovanie správcu emailom na pokusy o ovplyvnenie merania tepla.

Výhody riešenia pre užívateľa

Presné meranie a vyhodnotenie spotrieb tepla v každej miestnosti bytu.

Odpočet pomerových meračov a meračov tepla bez vstupu do bytu.

Efektívnejšia regulácia vykurovania vďaka informáciám o spotrebe tepla.

Online prehľad spotrieb tepla pre každú miestnosť bytu.

Upozorňovanie na nadspotrebu, plytvanie a nesprávnu reguláciu vykurovania.