Monitoring spotrieb plynu a elektrickej energie

Príklad Heat2go online merania a vyhodnotenia spotrieb elektrickej energie a plynu pre každý byt a celú budovu

Príklady použitia systému Heat2go

Monitoring spotrieb plynu a elektrickej energie

Heat2go sprístupňuje informácie o spotrebe plynu a elektrickej energie v rozhraní s prístupom pomocou internetu ako pre monitoring všetkých energií. Vďaka tomu môže užívateľ sledovať spotrebu elektrickej energie a plynu vo svojom byte alebo budove komfortne, kdekoľvek a kedykoľvek. Odpočty vyžadujúce prístup do bytu alebo budovy sú vďaka Heat2go minulosťou. Vďaka automatickému odpočtu elektromerov a plynomerov nemusíte sprístupňovať budovu alebo byt odpočtárom a spotrebu elektrickej energie a plynu sledujete online. Heat2go zároveň upozorňuje na nastavené množstvá spotrieb emailom, vďaka čomu je možné spotrebu plynu a elektrickej energie regulovať efektívnejšie. Dosahovanie úspor internetovým monitoringom spotrieb je jednoduché a pohodlné a nevyžaduje inštaláciu do PC a je prístupný aj z tabletu alebo mobilného telefónu. Faktúra za spotrebu elektrickej energie a plynu Vás už nikdy neprekvapí, vďaka online monitoringu spotrebu poznáte ešte pred doručením vyúčtovania. Rovnako môžete zabudnúť na zazmluvnené a objednané množstvá plynu a elektriny, Heat2go Vás na dosiahnutie nastavenej hodnoty automaticky upozorní.

Výhody riešenia pre správcu

Upozorňovanie na dosiahnutie objednaného množstva plynu a elektriny.

Bezdrôtový odpočet plynomerov a elektromerov bez vstupu do budovy.

Online prehľad spotrieb elektriny a plynu pre každé odberné miesto.

Jednoduché a pohodlné vyhodnotenie spotrieb plynu a elektrickej energie.

Výhody riešenia pre užívateľa

Prehľad spotrieb elektriny a plynu na internete dostupný kedykoľvek.

Pre odpočet elektromerov a plynomerov nie je potrebné sprístupniť byt.

Reálne zníženie platieb za elektrinu a plyn vďaka prehľadu spotrieb.

Dokonalá efektivita spotrebiteľského správania vďaka online prehľadu.